BRØNNBORING

Vi leverer med komplett pumpesystem

Med en vannbrønn vil du få en sikker og ren vannforsyning. For å unngå ulemper med for lange avstander med rør, plasserer vi brønnen så nærme ditt bruksområde som mulig.

Vi mener du får det beste drikkevannet fra egen brønn.


ENERGIBORING

For oppvarming av enebolig, hytte og industribygg

Her kan du få et borehull som gir deg energi til både industribygg og bolig. Her kan du utnytte bergvarmen til varme av luft, vannbåren varme i gulv, radiatorer f.eks etter utskiftning av gammel oljefyring.


HORISONTALBORING

Boring under f.eks vei for legging av kabler, rør og vannledninger m.m


SERVICE OG VEDLIKEHOLD

Problemer med vann eller kapasitet på ditt gamle borehull? Kontakt oss gjerne angående vedlikehold på din brønn eller ditt pumpeutstyr.